Thailand Stretch Limousine Service


Thailand Stretch Limousine Service
Stretch Limo available in Bangkok, Pattaya and Phuket 24 Hrs Stretch Limousine 5 stars service start from 30,000 THB up.

There are many reasons to hire luxury car in bangkok. What better way is there to add some fun to your next trip than to secure the services of exotic car rentals like Prestigious car rental Bangkok. This will add more fun than renting an ordinary car that will get you bored or a car that not give you the feeling of being a master of your world. It your journey so be on top of the situation and have fun during your trip.

You can have lots of fun during your trip when take a look at luxury cars for rent.

Individuals rent luxury cars for different reasons, probably you are thinking of which luxury car to buy. It could be your sister's wedding and you want to show off in style. No matter what your reasons are, luxury cars for rent make a whole lot of sense.

There is no doubt about the fact that limousine services are rented because of special occasions. Everyone wants to be sure that they have a colourful occasion which is the main reason for booking or hiring a limousine service.

Whatever the occasion may be, whether it is a prom, wedding, trip with loved ones, birthday, baptismal, anniversary, business affairs etc it will be enjoyed happily and perfectly with no issues when you have the perfect limousine service.

At Prestigious Limousine rental Bangkok, there are complimentary SIM cards and free WIFI available in all of our limousine vehicles

Services available using our Stretch Limousine include:
• Weddings service
• Airport transfer services
• Shopping
• Daily Rental
• Special events

When you plan to book or rent a limousine, you have to consider the number of persons that will ride in it so as to know the right size and type required for your special event.


บริการให้เช่ารถลีมูซีน

มีเหตุผลมากมายสำหรับการตัดสินใจเช่ารถหรูในกรุงเทพ อีกหนึ่งทางเลือกที่ดีกว่าในการเพิ่มความมันส์ของการเดินทางครั้งหน้าของคุณโดยการเช่าสุดยอดรถจาก เพรสทีจ คาร์ เรนทัล กรุงเทพ เราขอรับประกันว่าคุณจะได้รับความเพลิดเพลินที่มากกว่าการนั่งรถทั่วๆไปหรือรถที่ไม่ได้ให้ความรู้สึกการเป็นผู้นำระดับโลกของคุณ เพราะนี่คือการเดินทางในแบบของคุณเอง ดังนั้น ทำให้ตัวคุณเองเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์และเพลิดเพลินกับการเดินทางให้ถึงขีดสุด

คุณจะเพลิดเพลินอย่างยิ่งระหว่างการเดินทางเมื่อใช้บริการรถหรูให้เช่า

มีเหตุผลมากมายในการเลือกเช่ารถหรู สำหรับคุณ อาจจะกำลังคิดซื้อรถหรูสักคันในตอนนี้ หรือคุณกำลังจะไปร่วมงานแต่งงานและต้องการโชว์ความมีสไตล์ของคุณ ไม่ว่าเหตุผลของคุณคืออะไร การใช้บริการรถหรูให้เช่า เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

และเราไม่สามารถปฏิเสธความจริงที่ว่าการให้บริการเช่ารถลีมูซีนสำหรับโอกาสสำคัญต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการสร้างความมั่นใจว่าจะเพิ่มสีสันให้กับงาน และนี่คือเหตุผลหลักในการจองหรือเช่าบริการรถลีมูซีน

ไม่ว่าโอกาสพิเศษที่คุณจะเข้าร่วม คือ งานพรอม งานแต่งงาน การเดินทางกับคนรัก งานวันเกิด งานวันรับศีล งานฉลองวันครบรอบ หรือเจรจาธุรกิจ คุณจะได้รับประสบการณ์ที่มีความสุขและสมบูรณ์แบบเมื่อใช้บริการเช่ารถลีมูซีน

ที่ เพรสทีจ ลีมูซีน เรนทัล กรุงเทพ เรามีซิมโทรศัพท์และ WIFI ให้บริการฟรีบนรถลีมูซีนทุกคัน

บริการที่รวมอยู่ในการเช่ารถลีมูซีน:
• งานแต่งงาน
• บริการรับ ส่ง สนามบิน
• ชอปปิ้ง
• การเช่ารายวัน
• งานพิเศษต่างๆ

เมื่อคุณวางแผนจองหรือเช่ารถลีมูซีน ขอให้คุณพิจารณาจำนวนของผู้โดยสารสำหรับการเลือกขนาดและประเภทของรถที่เหมาะสมที่สุดกับงานพิเศษของคุณ

  • VIP Services
  • Tours
  • Airport Transfers

All vehicles have free WIFI & complimentary SIM cards.


Stretch Limousine services available:
- Airport transfer services
- Weddings service
- Daily Rental
- Shopping
- Special eventsEMAIL US ABOUT THIS service

LATEST CARS IN SHOWROOM