Frequently Asked Questions


How can I contact Prestige Car Rental Bangkok? (Click to Open)

Email us at booking@prestigecarrentalbangkok.com or call our main office in central world, Sukhumvit area at: (+66)022072303 | +66906066063 (Thai/English).

ฉันสามารถติดต่อ Prestige Car Rental Bangkok ได้อย่างไร? (Click to Open)

ส่งอีเมล์หาเราที่ booking@prestigecarrentalbangkok.com หรือโทรไปยังสำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่เซ็นทรัล เวิลด์ พื้นที่สุขุมวิท โทร : (+66)022072303 | +66906066063 (ไทย/อังกฤษ)

Is a credit card needed to book my reservation? (Click to Open)

Yes a major credit card is required for car rental in advance.

ต้องใช้บัตรเครดิตในการจองหรือไม่? (Click to Open)

สำหรับการจองล่วงหน้าต้องใช้บัตรเดรดิต.

What are the minimum age requirements for renting? (Click to Open)

You must be at least 20 years of age to rent, but please keep in mind that our first class insurance will cover any damage ( except of wheels and tires damages) from 20 years old up.

ต้องมีอายุอย่างน้อยกี่ปีในการเช่ารถ? (Click to Open)

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 20 ปีจึงสามารถทำการเช่ารถได้ กรุณารับทราบไว้ว่าสำหรับลูกค้าอายุ 20 ปีขึ้นไปเราให้บริการประกันชั้นหนึ่งที่ครอบคลุมความเสียหายต่างๆ (ยกเว้นล้อและยางรถ).

Does Prestige apply any Mileage Restrictions? (Click to Open)

Kms are limited to 200kms/day with a maximum of 4000KM's/ month only. Additional kilometers are charged 25 THB/Km.
Extra KM's prepaid packages are available to purchase during reservation or check out (per km rate applies if extra km's prepaid package is not purchased upfront), we will try our best to provide you the KM's package according to your needs.
*Please note that any un-used prepaid packages km's are non-refundable.

ที่ Prestige มีการกำหนดระยะทางการขับหรือไม่? (Click to Open)

เรามีการกำหนดระยะทางขับต่อวันอยู่ที่ 200 กม./วัน โดยระยะทางสูงสุดคือ 4,000 กม./เดือน เท่านั้น ถ้ามีการขับระยะทางเกินกว่าที่กำหนดนี้ ผู้เช่าจะต้องชำระเงิน 25บาท/กม.ที่เพิ่มขึ้น สำหรับระยะทางเพิ่มเติมที่เกินกว่ากำหนดลูกค้า
สามารถชำระเงินล่วงหน้าระหว่างทำการจองหรือตอนที่มารับรถ (หากไม่มีการชำระเงินซื้อระยะทางที่เพิ่มขึ้นล่วงหน้า ลูกค้าจะต้องชำระเงินเพิ่มเติมต่อกิโลเมตร) เราจะพยายามจัดสรรแพ็คเกจระยะทางที่ดีที่สุดให้กับคุณเพื่อตอบสนองความต้องการ
*ระยะทางเพิ่มเติมที่ได้ทำการซื้อหากไม่มีการใช้จะไม่มีการคืนเงิน.

When do I have to pay the rental deposit? (Click to Open)

You are requested to pay a rental cost deposit of 5000THB by credit card or via PayPal before you will pick up the car.

ฉันต้องชำระค่ามัดจำการจองเมื่อไหร่? (Click to Open)

ก่อนรับรถคุณต้องชำระค่ามัดจำ 5,000 บาทผ่านทางบัตรเครดิตหรือ PayPal.

How is the rental rate calculated? (Click to Open)

Any car you hire is based on 24-hour rental cost starting with the time you pick up the vehicle.

อัตราค่าบริการการเช่ารถมีการคำนวณอย่างไร? (Click to Open)

การเช่ารถต่างๆยึดหลักการเช่า 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่คุณมารับรถ.

What do I need to bring along when I pick my vehicle up? (Click to Open)

You must carry your valid driver’s license, passport or id card (if you are Thai nationality) and a credit card issued in your name used for the booking. For more information please read the company’s terms and conditions page.

ฉันต้องนำอะไรติดตัวมาบ้างในการรับรถ? (Click to Open)

คุณจะต้องนำใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน (หากเป็นบุคคลสัญชาติไทย)และบัตรเครดิตชื่อของคุณที่ใช้ทำการจอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านหน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท.

Are there any hidden charges? (Click to Open)

There are no hidden charges when renting a vehicle at Prestige Car Rental Bangkok.

มีการเรียกเก็บค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่ได้แจ้งไว้อีกหรือไม่? (Click to Open)

ที่ Prestige Car Rental Bangkok เราไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการอื่นๆที่เราไม่ได้แจ้งไว้.

Do you have any special monthly rate for extended bookings? (Click to Open)

Clients can benefit from attractive packages for longer period bookings. To know more, please contact us at http://prestigecarrentalbangkok.com/contact.html

คุณมีอัตราค่าบริการพิเศษรายเดือนสำหรับการขยายการจองหรือไม่? (Click to Open)

ลูกค้าของเราสามารถรับสิทธิพิเศษจากแพ็คเกจที่ดึงดูดใจในการจองระยะยาว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เราที่ http://prestigecarrentalbangkok.com/contact.html.

Can I pick up my vehicle rental from one spot and return to another? (Click to Open)

One way rental is possible and you can enter separate pick up and drop off locations when booking.

ฉันสามารถรับรถที่เช่าจากจุดให้บริการหนึ่งและส่งคืนที่จุดบริการอื่นได้หรือไม่? (Click to Open)

คุณสามารถทำการจองแบบเที่ยวเดียวได้และคุณยังสามารถเลือกรับรถและส่งคืนสถานที่ต่างกันได้เมื่อทำการจอง.

Can I cancel my rental booking? (Click to Open)

Cancellation will be charged 5000 THB.

ฉันสามารถยกเลิกการจองการเช่ารถของฉันได้หรือไม่? (Click to Open)

คุณต้องชำระการยกเลิกการจอง 5,000 บาท.

Can I rent a car using prepaid debit card? (Click to Open)

Rentals cannot be conducted using debit cards.

ฉันสามารถทำการเช่ารถโดยใช้บัตรเดบิตชำระล่วงหน้าได้หรือไม่? (Click to Open)

ไม่สามารถทำการเช่ารถได้หากใช้บัตรเดบิต.

Can I use the vehicle for international travel? (Click to Open)

All rented vehicles from Prestige Car Rental Bangkok are not permitted to cross the border of Thailand.

ฉันสามารถใช้รถที่เช่าในการเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่? (Click to Open)

รถทุกประเภทที่เช่าจาก Prestige Car Rental Bangkok ไม่ได้รับอนุญาตให้นำออกจากเขตแดนประเทศไทย.

Do you allow additional drivers to be part of the rental? (Click to Open)

For longer rental periods additional drivers are allowed on extra charges. They must meet all qualifications with regards to age, license and credit card. Please contact us for more details.

คุณอนุญาตให้มีผู้ขับคนอื่นๆในการขับรถที่เช่าได้หรือไม่? (Click to Open)

สำหรับการเช่าระยะยาว คุณสามารถเพิ่มผู้ขับได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษ โดยผู้ขับที่เพิ่มมาจะต้องมี คุณสมบัติและอายุตามเงื่อนไข รวมถึงใบอนุญาตขับขี่และบัตรเครดิต กรุณาติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม.

What types of vehicles do you offer? (Click to Open)

There is wide range of vehicles available to suit your rental needs. Avail from luxury cars such as Lamborghini, Porsche Cayman, Mercedes-Benz, BMW, and more. Get Limousine service along with chauffeur, free WiFi for hire. Also, attain a helicopter tour flight for Bangkok sightseeing.

คุณให้บริการรถประเภทไหนบ้าง? (Click to Open)

เรามีรถให้บริการหลากหลายประเภทเพื่อตอบรับความต้องการของคุณ ตั้งแต่รถหรูอย่าง Lamborghini, Porsche Cayman, Mercedes-Benz, BMW และอีกมากมาย เราให้บริการเช่ารถลีมูซีนพร้อมคนขับ และ WiFi ฟรี นอกจากนี้เรายังมีทัวร์เฮลิคอปเตอร์สำหรับการบินชมกรุงเทพจากมุมสูง.

Do you charge to refuel vehicles? (Click to Open)

Vehicles must be returned with the same amount of fuel as the start of the rental to avoid any kind of refuel charges. In case, the tank is not full, you will have to bear the tipping costs.

คุณคิดค่าบริการเติมน้ำมันรถหรือไม่? (Click to Open)

รถที่เช่าไปทุกคันจะต้องนำส่งคืนพร้อมทั้งจำนวนน้ำมันเท่ากับตอนที่รับรถเพื่อป้องกันการคิดค่าบริการเติมน้ำมันส่วนที่ขาดเพิ่มเติม ในกรณีที่น้ำมันไม่เต็มถัง คุณต้องยอมรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม.

What is the policy on smoking in a Prestige Car rental vehicle? (Click to Open)

Prestige Car Rental Bangkok features non-smoking fleet for the comfort of all customers. It is important to note that the company takes special care to prevent any kind of issues that may be raised by agents inspecting the vehicle. Customers are hereby requested to adhere by the rules to avoid a smoking policy violation and not get charged by a cleaning fee of 30,000 THB.

ระเบียบการสูบบุหรี่ในรถของ Prestige Car เป็นอย่างไร? (Click to Open)

ที่ Prestige Car Rental Bangkok เรายึดหลักการให้บริการแบบปลอดบุหรี่เพื่อความสะดวกของลูกค้าทุกท่าน เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่คุณจะรับทราบไว้ว่าบริษัทของเราให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในการป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจ เกิดขึ้นจากการตรวจสอบยานพาหนะของเรา ดังนั้น ลูกค้าทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ภายในรถและเพื่อไม่ให้ถูกปรับค่าทำความสะอาดเป็นจำนวนเงินสูงถึง 30,000 บาท.

CONTACT US IF YOU HAVE ANY QUESTIONS

CALL US AT: +66022072303
EMAIL US